ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ